Shinjo Series VIII

KiyoshiOtsuka_Shinjo Series_VIII_one'sheart_36x36_2017_4000 copy.jpg
ShinjoSeriesVIII_detail 1.jpg
ShinjoSeriesVIII_detail 2.jpg
ShinjoSeriesVIII_Staged.jpg
ShinjoSeriesIIIandIVStaged copy.jpg
ShinjoSeriesIandIXandVIIandVIII.jpg
KiyoshiOtsuka_Shinjo Series_VIII_one'sheart_36x36_2017_4000 copy.jpg
ShinjoSeriesVIII_detail 1.jpg
ShinjoSeriesVIII_detail 2.jpg
ShinjoSeriesVIII_Staged.jpg
ShinjoSeriesIIIandIVStaged copy.jpg
ShinjoSeriesIandIXandVIIandVIII.jpg

Shinjo Series VIII

3,500.00

(2017) Acrylic on Canvas

SKU: KO014 | 36 x 36

Add To Cart